Dodatkowe oznakowanie - to ma wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń kierowców u zbiegu ulic Kawaleryjskiej i Wiosennej w Białymstoku. Nakaz jazdy w prawo miał ułatwić poruszanie się komunikacji miejskiej, ale kierowcom trudno zrozumieć sens takiego rozwiązania. I dlatego - często ignorują przepisy.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.