Jaćwieskie święto wiosny – dziś (6.05.) na pograniczu polsko-litewskim we wsi Oszkinie koło Puńska. To okazja na poznanie historii, tradycji i obyczajów ludu, który przed wiekami zamieszkiwał te tereny.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.