Powstaje nowa oczyszczalnia w Czarnej Białostockiej. Mieszkańcy i władze gminy są zadowoleni. Obecna oczyszczalnia znajduje się wśród miejskich zabudowań i jest uciążliwa dla mieszkańców. Po uruchomieniu nowej zostanie ona zlikwidowana.