W programie powiemy o śpiewniku tatarskim oraz zaprezentujemy kuchnię tatarsko-polską.