Zgłoszenia przystąpienia do programu przyjmowane są do dnia 31 maja 2018r.

Ogólnopolski program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest projektem realizowanym przez „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, a afiliowanym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością a także władzą lokalną i państwową. Istotne jest również poprawienie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez pokazanie w środkach masowego przekazu firm rzetelnie prowadzących działalność gospodarczą. Poprzez ten program chcemy zachęcić wszystkie firmy w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy.

Do ubiegłorocznej, XX edycji programu zgłosiło się niespełna 400 firm z całej Polski, w tym również firmy z województwa podlaskiego. Dotychczasowi Laureaci programu to wyjątkowe firmy z terenu całej Polski, rozwijające się oraz dbające o prestiż i korzystny wizerunek firmy. „Przedsiębiorstwa Fair Play” dotrzymują podjętych zobowiązań, a współpraca z nimi obciążona jest mniejszym niż przeciętne ryzykiem, ponieważ są firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” stał się czytelny nie tylko dla polskich partnerów, lecz także dla kontrahentów zagranicznych. Stał się jasnym przesłaniem oraz deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.

Weryfikacja firm biorących udział w programie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety programowe, w których przedsiębiorcy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań m.in. o relacje z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie klientów i kontrahentów firmy. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Podjęcie ostatecznych decyzji o przyznaniu tytułu i certyfikatu oraz nagród głównych przypada Kapitule Programu. Decyzje podejmowane są w oparciu o wyniki weryfikacji oraz krótkie prezentacje firm dokonywane przez członków Komisji Ogólnopolskiej. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele życia gospodarczego i politycznego.