Są pieniądze na remont dworca autobusowego w Sejnach. Projekt zakłada przebudowę placu manewrowego, chodników, drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Powstaną też nowe wiaty przystankowe. Prace rozpoczną się wiosną.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.