Mimo coraz większych pieniędzy przekazywanych na leczenie, pacjenci muszą czekać w kolejkach do specjalistów - taki wniosek płynie z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK sprawdził, jak Narodowy Fundusz Zdrowia wydawał pieniądze w ubiegłym roku. Dziś zarówno NFZ jak i dyrekcje szpitali mówią - kolejki są, ale coraz krótsze.