Ok. 4,5 ha pod inwestycje przygotuje sąsiadująca z Białymstokiem gmina Zabłudów. Gmina dostała na ten cel z UE 2,3 mln zł - poinformowano o tym na konferencji prasowej z Zabłudowie. Cała inwestycja będzie kosztować ponad 5 mln zł. Tereny dla inwestorów powstaną przy drodze krajowej nr 19 (będzie przebudowany krótki odcinek tej drogi), od strony Białegostoku i ma to być atut dla firm, które będą chciały tu zainwestować - mówił burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek. Dotacja obejmuje dwa projekty: uzbrojenie terenów (m.in. sieć kanalizacyjna, oświetlenie, sieć elektroenergetyczna) i przebudowę drogi krajowej i budowę gminnej drogi dojazdowej. Cała inwestycja ma być gotowa do końca 2018 r.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.