Warsztaty kuchni tatarskiej, strzelania z łuku, pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego i kaligrafii arabskiej. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej trwa V Festiwal Kultury Tatarskiej.