Choć sobór Zmartwychwstania Pańskiego był największą świątynią w przedwojennym Białymstoku, jego historia jest mało znana. Rozebrany w przededniu drugiej wojny światowej, na wiele lat został zapomniany. Wkrótce - cerkiew będzie można obejrzeć na pomniku-miniaturze.