22 lipca, Hodyszewo

II DZIEŃ RODZINY, który odbędzie się 22 lipca br. w Hodyszewie, organizowany jest przez Fundację „Pojednanie”, której podstawowym celem jest pomoc osobom uzależnionym i rodzinom, szczególnie rodzinom w kryzysie, m.in. poprzez współpracę z psychologami, terapeutami oraz różnymi instytucjami, z naciskiem na profilaktykę, czyli zapobieganie różnorakim uzależnieniom. Podczas Festynu zbierane będą pieniądze na budowę w Hodyszewie Ośrodka Terapii dla Osób Uzależnionych i Pomocy Rodzinie o nazwie „Dom Miłosierdzia”. Ośrodek ma powstać w budynku po byłej szkole, który trzeba przebudować i wyremontować, dostosowując go do wymogów placówki terapeutycznej.

Inicjatorem powstania Fundacji i Ośrodka jest ks. Jacek Zakrzewski SAC z Hodyszewa. Do podjęcia tego dzieła zainspirowany został Rokiem Miłosierdzia oraz rozmowami i radami ks. Jana Pałygi SAC, pustelnika, który od lat zachęcał pallotynów, aby w Hodyszewie zacząć pomagać ludziom uzależnionym. Do pomysłu budowy Ośrodka przyczyniły się również Wspólnoty Cenacolo powstałe we Włoszech, a działające na całym świecie i pomagające osobom uzależnionym. Wspólnoty te mają domy dla chłopców, dziewcząt i rodzin, a terapia w nich polega głównie na modlitwie i pracy. W hodyszewskim Ośrodku będą obowiązywały podobne zasady. Podopieczni będą mogli się modlić w swojej kaplicy adoracji, a także pracować w gospodarstwie, ogrodzie i sadzie, które powstaną przy Ośrodku. Nie będą musieli płacić za pobyt. Przez cały okres terapii trwającej ok. 2 lat będą objęci pomocą psychologów i terapeutów.

Festyn z okazji II Dnia Rodziny będzie również okazją do zapoznania się z problematyką uzależnień i profilaktyką w tym zakresie. Do wygłaszania konferencji oraz do rozmów z uczestnikami przedsięwzięcia zaproszeni zostali goście, którzy aktywnie pracują na rzecz walki z uzależnieniami.

II Dzień Rodziny to także możliwość miłego spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji.

Program imprezy w załączniku.