Dziś (11.07.) licea i szkoły zawodowe ogłosiły listy przyjętych. Do jutra do godz. 15.00 uczniowie mają potwierdzić chęć nauki w wybranej szkole. Muszą dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych.