Szkolenia zawodowe, warsztaty motywacyjne i wsparcie prawne będą oferowane osobom, które mają trudności w znalezieniu pracy. W szczególności - niewidomym. Zgłoszenia do programu „Aktywna i otwarta integracja” - przy ulicy Legionowej w Białymstoku - przyjmuje Fundacja Szansa dla Niewidomych.