22 lipca - 5 sierpnia, Białystok

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej jest pierwszą w regionie imprezą cykliczną o międzynarodowym charakterze, poświęconą profesjonalnemu wykonawstwu muzyki dawnej. Stał się jednym ze stałych punktów w rocznym programie działań kulturotwórczym Galerii im. Sleńdzińskich, nawiązuje bowiem do postaci Donatorki monograficznego muzeum: klawesynistki, pedagoga PWSM i jednej z prekursorek gry na instrumentach historycznych w Polsce.

Julitta Sleńdzińska, artystka wszechstronna i postać zasłużona dla polskiej klawesynistyki, wraz z kolekcją obrazów, rzeźb i pamiątek rodu przekazała Gminie Białystok swój klawesyn. Instrument firmy Zuckermann w latach 80. był jedną z pierwszych dostępnych w kraju tzw. kopii instrumentu historycznego. Dzięki obecności klawesynu od roku oficjalnego otwarcia instytucji (1993), w Galerii regularnie prezentowana jest muzyka na instrumentach dawnych. Obok recitali klawesynowych stopniowo w programie czwartków i niedziel zaczęły pojawiać się koncerty kameralne z udziałem historycznego instrumentarium. Na cykl koncertów adwentowych i wielkopostnych byli zapraszani skrzypkowie, wiolonczeliści, fleciści, oboiści grający na historycznych wersjach tych instrumentów. Forum Muzyki Angielskieji oraz projekt edukacyjno-popularyzatorski Barokowy Białystokii stały się kolejnym krokiem przygotowującym do cyklu koncertów muzyki dawnej w formie festiwalu. Pierwsza, eksperymentalna edycja Festiwalu, odbyła się w czerwcu 2009 roku w ramach obchodów Dni Miasta Białegostoku. Entuzjastyczne przyjęcie Festiwalu przez białostockich melomanów sprawiło, że przedsięwzięcie upowszechniające Wykonawstwo Historycznie Poinformowane stało się stałym punkt w rocznym harmonogramie Galerii im. Sleńdzińskich – monograficznego muzeum dzieł plastycznych przodków Donatorki instytucji i Patronki Festiwalu Julitty Sleńdzińskiej.

II edycja Festiwalu: Przedszopenowskie inspiracje – muzyka na dawne instrumenty klawiszoweiii oraz III edycja Florencja, Wenecja, Neapol – trzy słońca włoskiego Barokuiv zapisała Festiwal w stałym grafiku ambitnych imprez kulturalnych sezonu letniego Miasta Białystok.

Szczegółowy program w załączniku.