Książnica Podlaska powiększyła swoje zbiory specjalne. Zakupiła na aukcji korespondencję Melchiora Wańkowicza i Jerzego Godorowskiego.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.