Trwająca od 9 do 16 czerwca abolicja dla czytelników, którzy nie zwrócili książek we właściwym terminie do Książnicy Podlaskiej, przyniosła zwrot 1/3 woluminów. Z abolicji skorzystało ok. 280 osób. Najczęściej książki były zwracane po kilkunastu dniach lub kilku miesiącach od przekroczenia terminu zwrotu. Rekordzista zwrócił cztery książki po 8 latach od wypożyczenia.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.