Międzynarodowa grupa naukowców bada biebrzańskie bagna. Wszystko w ramach projektu RePeat, którego celem jest sprawdzenie kondycji europejskich torfowisk.