Białostoccy studenci i doktoranci chcą gruntownej reformy polskiego szkolnictwa wyższego i popierają zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nie zgadzają się tym samym z protestami zorganizowanymi w ubiegłym tygodniu przez związki zawodowe Uniwersytetu w Białymstoku.