Międzynarodowa grupa naukowców bada biebrzańskie bagna. Wszystko w ramach projektu RePeat, którego celem jest sprawdzenie kondycji europejskich torfowisk.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.