19-23 czerwca, Białystok

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich odbywa się co dwa lata, począwszy od 2002 roku i zdążył się już wpisać na trwale w kalendarz imprez kulturalnych miasta Białegostoku. Głównym celem wydarzenia jest tworzenie płaszczyzny do konfrontacji dokonań młodych artystów, ale też wykreowanie nowego nurtu spotkań skierowanego do młodych mieszkańców Białegostoku zainteresowanych teatrem – z najciekawszymi twórcami światowego teatru. Festiwal to również przestrzeń dyskusji o tradycji i najnowszych trendach artystycznych w sztuce teatralnej. Festiwal, z jednej strony, daje studentom możliwość prezentacji, a z drugiej wzbogaca mieszkańców Białegostoku proponując im możliwość obejrzenia ciekawych spektakli i poznania najciekawszych zjawisk we współczesnym teatrze.

Festiwal LALKANIELALKA to również niepowtarzalna sposobność nawiązania dialogu kulturalno-artystycznego pomiędzy młodymi artystami i mieszkańcami miasta. To sposobność do zawarcia nowych znajomości w świecie teatralnym, ale też pogłębienia i zacieśnienia istniejących już kontaktów z uczelniami i partnerami zagranicznymi. Na bazie tych kontaktów absolwenci szkół budują międzynarodowe koprodukcje teatralne, wnoszące nowe spojrzenie, nową jakość do teatru lalek.

Festiwal łączy w swym programie prezentacje spektakli (profesjonalnych i młodych artystów, dopiero rozpoczynających swoją zawodową drogę), spotkania z wybitnymi artystami i pedagogami (warsztaty, dyskusje), działalność wystawienniczą i muzyczną. 9.

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA to:
-  pokazy spektakli 11 szkół lalkarskich, które przyjadą do Białegostoku z Łotwy, Ukrainy, Rosji, Czech, Węgier, Niemiec, Słowacji i z Polski; będą to przedstawienia dyplomowe studentów kończących swoją edukację, ale też małe formy teatralne i zdarzenia performatywno-plastyczne;
- pokazy offowe (w sumie ok 15 spektakli) – prezentacje prac warsztatowych obrazujących kolejne etapy kształcenia studentów w poszczególnych krajach;
- warsztaty – dla młodych widzów, organizowane w 4 grupach tematycznych (GŁOS, PRZEDMIOT, CIAŁO, RĘKA) prowadzone przez wybitnych artystów w zakresie animacji lalek i aktorstwa;
- prezentacje znakomitych zespołów profesjonalnych – w tym roku spodziewamy się ok 10 pokazów spektakli w wykonaniu artystów z Niemiec, Słowenii, Macedonii, Słowacji, Grecji, Izraela i Francji;
- wystawy, koncerty, wydarzenia interdyscyplinarne.

9. edycja Festiwalu będzie również okazją do świętowania jubileuszu 65-lecia Białostockiego Teatru Lalek. Festiwal towarzyszy również Dniom Miasta Białegostoku.

Festiwal jest organizowany przez Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy oraz Białostocki Teatr Lalek.

Przez tydzień na miejskich scenach zobaczymy ponad 150 młodych artystów, kilkudziesięciu artystów profesjonalnych i łącznie ponad pół setki spektakli, adresowanych do wszystkich grup wiekowych. Po raz pierwszy też pokazy festiwalowe odbywać się będą poza Białymstokiem: w Supraślu, Suwałkach i Łomży.

Festiwal LALKANIELALKA to największe tego typu wydarzenie w Europie i jedyny festiwal w Polsce prezentujący szkoły lalkarskie z całego świata. Skupia zespoły, które prezentują innowacyjne podejście do sztuki lalkarskiej i teatru ożywionej formy. Festiwal nie ma charakteru konkursu – to twórcze spotkanie, dialog, wymiana i inspiracja, splecione w dwóch nurtach prezentacji: studenckiej i profesjonalnej. W 2018 roku na Festiwalu obecnych będzie 9 państw: Łotwa, Ukraina, Rosja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa oraz Polska, z których przyjadą reprezentacje 12 szkół – ponad 150 młodych ludzi pragnących podzielić się swoją sztuką, doświadczeniem. W drugim nurcie festiwalowym wystąpią teatry profesjonalne ze Słowenii, Słowacji, Macedonii, Francji, Izraela, Grecji – kilkanaście spektakli prezentujących najciekawsze dokonania na międzynarodowej scenie teatralnej i lalkowej.

Pomiędzy 19 a 23 czerwca 2018 roku Białystok ponownie stanie się stolicą, a właściwie małym „uniwersytetem” szeroko rozumianej sztuki lalkarskiej. Przed nami czas eksperymentów, poszukiwań, a przede wszystkim wzajemnych inspiracji. Jestem przekonany, że nasze spotkanie pozwoli na przekroczenie kolejnych granic w odkrywaniu uroków świata ożywionej formy. Wierzę, że z bogatego programu Festiwalu każdy wybierze coś dla siebie i wyjedzie z Białegostoku pełen niezapomnianych przeżyć, emocji i wzruszeń, wciąż ciekawy nowych ludzi – mówi dyrektor Festiwalu prof. dr hab. Wiesław Czołpiński.