7 lipca, godz. 21:00, Białowieża, amfiteatr

Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalego w Polsce zaprasza na XXXIV „KUPALLA” w Białowieży.

Impreza należy do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w środowisku białoruskiej mniejszości narodowej, służy podtrzymywaniu i popularyzacji starodawnych tradycji i obyczajów dotyczących „Kupalla” (Nocy Świętojańskiej) w obrzędowości białoruskiej. Jest znaczące w skali wielokulturowego regionu Podlasia i całego kraju.