1 czerwca - rozpoczęcie konkursu

Od 1 czerwca można zgłaszać kandydatów w II edycji konkursu gospodarczego “Łomżyńskie Anioły Biznesu”. Inicjatywa dedykowana jest przedsiębiorcom działającym na terenie ziemi łomżyńskiej. Jej organizatorami są: Miasto Łomża oraz Starostwo Powiatowe w Łomży.

– Nagroda “Łomżyńskie Anioły Biznesu” jest wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i regionu. Naszą intencją jest to, aby nagroda stała się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej – mówi Andrzej Garlicki, zastępca Prezydenta Łomży, który zajmuje się sprawami gospodarczymi w mieście.

W roku 2017 r. konkurs odbył się po raz pierwszy. Nagroda została przyznana w 6 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Debiut Roku, Firma z sercem, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Business Centre Club oraz patronatem medialnym przez TVP3 Białystok. Cieszył się ogromnym powodzeniem wśród przedsiębiorców. W konkursie złożonych zostało 136 wniosków, zgłoszono 46 podmiotów (10 w więcej niż jedna kategorii), a na jedną z firm wpłynęło 73 wnioski. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II edycja konkursu została objęta honorowym przez: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (www.mpit.gov.pl) oraz Podlaski Związek Pracodawców. Partnerami konkursu są Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Hexa Bank Spółdzielczy, Kino Millenium, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. . Patronatu medialnego udzieliła TVP 3 Białystok. Sponsor główny PKO Bank Polski.

Nagroda zostanie przyznana w 8 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Debiut Roku, Firma z sercem, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej oraz 2 nowych kategoriach: Kobieta Biznesu oraz Super Anioł.

 Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2018 r. a zakończy 5 października r. uroczystą galą podczas której zostaną wręczone laureatom nagrody.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie, poprzez wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124, tel. 86 21 56 852 , mail: cop@um.lomza.pl , Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża, pokój nr 201.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane będą do 30 czerwca 2018 r.:
w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej konkursu oraz
w formie pisemnej, poprzez złożenie wypełnionego wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży , Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży

Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii ,,Firma roku”, ,,Inwestor roku”, ,,Debiut roku”, „Firma z sercem”, „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”, „Kobieta biznesu” mogą składać: przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, związki pracodawców, organizacje pozarządowe, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, osoby fizyczne, przedstawiciele instytucji kultury. Kandydaci mogą się zgłaszać sami z wyjątkiem kategorii „Firma z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej. Kandydatów do nagrody Super Anioł zgłaszają członkowie Kapituły konkursu. Kandydatów do nagrody „Pracodawca Jutra” zgłasza Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów.