W programie zaprezentujemy najnowsze publikacje Wydawnictwa „Aušra” w Puńsku oraz inne dzieła, dotyczące naszego regionu. Pierwsze z nich, to wydana przez Instytut Języka Litewskiego w Wilnie - monografia naukowa „Gwary Litwinów w Polsce“. Książkę przedstawia jedna z jej współautorek.