Trzy największe podlaskie uczelnie czekają na nowych studentów. Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny i Politechnika Białostocka ruszają z rekrutacją na studia. W tym roku, w związku z reformą szkolnictwa wyższego, miejsc jest mniej.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.