Maj przez wielu uważany jest za najpiękniejszy miesiąc w roku. To czas pierwszej zieleni, kwiatów i miłości. To także miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, co od kilku lat pięknie akcentuje Litewskie Towarzystwo im. św. Kazimierza.