Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają wejść w życie za niespełna tydzień. Na wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku eksperci, przedstawiciele uczelni, samorządu i przedsiębiorcy dyskutowali o zmianach prawnych i związanych z wprowadzeniem RODO wyzwaniach.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.