Nasz region litewski blisko współpracuje z Litwą, a Republika Litewska również nie zapomina o rodakach żyjących poza granicami państwa. 17 kwietnia gościł u nas Marijus Gudynas, który parę miesięcy temu objął stanowisko dyrektora Departamentu ds. Litwinów za granicą przy MSZ Republiki Litwy.