Połączyli siły, by skuteczniej leczyć pacjentów. Białostocki Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Szpital Powiatowy w Siemiatyczach będzie współpracował w zakresie diagnostyki i leczenia osób ze schorzeniami kardiologicznymi. Pacjenci z Siemiatycz, w ramach sieci szpitali, będą mogli przyjeżdżać na zabiegi do Białegostoku.