Akcja "Gest solidarności z Aleppo". Prowadzi ją Caritas Archidiecezji Białostockiej przy współpracy z podlaskimi Zakładami Karnymi i Aresztami Śledczymi. Obrazy namalowane przez skazanych to nagroda dla najhojniejszych darczyńców i równocześnie symbol solidarności więźniów z syryjskimi rodzinami. Wykonane przez osadzonych prace będą zlicytowane 27 kwietnia podczas spotkania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. "Gest Solidarności z Aleppo" to część programu "Rodzina-Rodzinie".