Doktor Ewa Piktel, onkolog, jest tegoroczną laureatką nagrody imienia doktora Krzysztofa Kanigowskiego. To wyraz uznania i podziękowania dla lekarzy, nie tylko za ich wiedzę i profesjonalizm, ale także empatię i zrozumienie dla pacjentów.