Tylko w języku litewskim znane jest słowo „knygnešiai“ (kolporterzy zakazanych książek). Określa się nim ludzi, którzy w okresie zakazu druku litewskiego (1864-1904) ryzykując własną wolnością, a nawet życiem, przenosili litewskie wydawnictwa z terenu Małej Litwy do wszystkich litewskich regionów. 16 marca – to Knygnešių diena (Dzień Kolporterów), który w dniu 17 marca uroczyście obchodzono i w Puńsku. Miejscowi przedstawiciele oraz liczni goście z Litwy złożyli kwiaty przy pomniku kolportera Povilas Matulevičius w Krejwianach. Później Wydawnictwo „Aušra“ w Puńsku zaprosiło na konferencję, podczas której otwarto wystawę fotograficzną V. Daraškevičius „Europos kelias” oraz zaprezentowano nowo wydaną książkę „Kolporterzy i tajni nauczyciele z regionu Puńska, Sejn i Łoździej”