"Niebieski Promyk" to pilotażowy program, który od tygodnia realizowany jest w Suwałkach. Jego celem jest wsparcie dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz ich rodzin. Wsparcie udzielane jest w różnych formach: prowadzone są zajęcia terapeutyczne, konsultacje dla rodziców, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.