"Naukobus” ponownie wyruszył w Polskę. Pierwszą miejscowością na trasie mobilnej wystawy Centrum Nauki Kopernik jest Lachowo w gminie Kolno.