Wierni złożonej przysiędze. Bezkompromisowi. Gotowi zapłacić najwyższą cenę, byle odzyskać niepodległą Ojczyznę. 76 lat temu powstała Armia Krajowa - największa podziemna armia w okupowanej przez Niemców Europie. Połączyła rozproszone w pierwszych miesiącach wojny polskie organizacje wojskowe i przyjęła na siebie cały ciężar walk. W Łomży i Białymstoku spotkali ci, którzy chcą zachować pamięć o tym wydarzeniu.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.