Dziś (10.02.) przypada siedemdziesiąta ósma rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Wschód. Chcąc zachować pamięć o tych tragicznych wydarzeniach w Białowieży przeprowadzono dzisiaj grę terenową - śladami deportowanych. Uczestnicy wcielili się w rolę przedwojennych leśników.