Wkroczyliśmy w jubileuszowy rok 100-lecia niepodległości Litwy. W utrzymaniu tożsamości narodowej niezwykle ważną rolę odgrywa zachowanie dziedzictwa narodowego i pielęgnowanie kultury etnicznej.