Są pieniądze na remont dworca autobusowego w Sejnach. Projekt zakłada przebudowę placu manewrowego, chodników, drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Powstaną też nowe wiaty przystankowe. Prace rozpoczną się wiosną.