Pilnie potrzebna jest pomoc finansowa na ratowanie życia białostoczanki Karoliny Puszko. Kobieta ma nowotwór żołądka, jej leczenie w Polsce zakończyło się niepowodzeniem. Próbę ratowania jej życia podjęli lekarze w Niemczech - zastosowali immunoterapię nowotworową. Do kontynuacji leczenia potrzeba około stu tysięcy euro. Pomóc można poprzez stronę pomagam.pl.
Pieniądze można wpłacać: FUNDACJA ARTAN, SUBKONTO KAROLINY utworzone przez Fundację: 20 1140 2004 0000 3102 7723 5266 z dopiskiem POMAGAMY KAROLINIE.