Dla Litwinów żyjących poza granicami Litwy ważne jest zachowanie własnej tożsamości narodowej. W tym roku w naszym regionie zrealizowano kilka projektów poświęconych litewskiej kulturze etnicznej. Dwa z nich zakończono 17-18 listopada.