Zakaz odwiedzin w siedmiu klinikach w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku z powodu bakterii New Delhi. Bakterię wykryto u szesnastu pacjentów, są izolowani od pozostałych chorych. A ponieważ bakteria łatwo się przenosi na innych stąd reżim sanitarny.