Młodzież nie tylko uczciła dziś rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale przypomniała także o zapomnianej karcie historii. Powstanie sejneńskie - bo o nim mowa - wybuchło 23 sierpnia 1919 roku i odegrało znaczącą rolę w kształtowaniu granic naszego państwa.