"Rota", "Legiony", "Pierwsza brygada" – między innymi te pieśni wybrzmiewały podczas wczorajszych uroczystości z okazji dziewięćdziesiątej dziewiątej rocznicy odzyskania niepodległości. Mają przypominać Polakom o wyjątkowych wydarzeniach z historii kraju i upamiętniać tych, którzy zginęli za jego wolność.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.