Trauma: wywózki, głodu, śmierci bliskich - z takimi przeżyciami Sybiraków mierzy się podłomżyńska miejscowość Podgórze. W lutym 1940 roku Rosjanie wywieźli 30 rodzin, ponad 170 osób. Mieszkańcy pamiętają i upamiętniają tamte wydarzenia. Dziś (13.09.) w bibliotece gminnej przygotowano konferencję poświęconą Sybirakom.