Trauma: wywózki, głodu, śmierci bliskich - z takimi przeżyciami Sybiraków mierzy się podłomżyńska miejscowość Podgórze. To miejscowość mocno dotknięta wywózkami. W lutym 1940 roku Rosjanie wywieźli 30 rodzin, ponad 170 osób. Mieszkańcy pamiętają i upamiętniają tamte wydarzenia. Dziś (13.09.) w bibliotece gminnej przygotowano konferencję poświęconą Sybirakom.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.