Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił w środę skargę prezydenta miasta na uchwałę radnych, którzy nie udzielili mu absolutorium za 2015 rok. Sąd uznał, że prezydent, jako organ wykonawczy gminy, nie mógł skargi złożyć. Może to zrobić jako osoba fizyczna. O nieudzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2015 rok zdecydowały głosy większościowego klubu radnych PiS. Główne ich zarzuty, to brak realizacji części zaplanowanych w budżecie inwestycji miejskich, a także wzrost i nieściągalność należności na rzecz miasta.