Zwyczaje związane z zakończeniem żniw, młócką czy tradycyjnym wypiekiem chleba - przypomniano podczas 17. Podlaskiego Święta Chleba, które odbyło się w niedzielę w skansenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w Podlaskiem. Impreza, którą rokrocznie odwiedzają tysiące turystów, to jedna z największych plenerowych imprez organizowanych przez muzeum. Jej celem jest zachowanie i przekaz tradycji żniwnych oraz obrzędów jej towarzyszących, a także wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i ochrona dziedzictwa kultury ludowej.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.