Zamieszanie przy wyborze dyrektora Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Zarząd powiatu hajnowskiego ogłosił konkurs na dyrektora szkoły. Gdy już dyrektora wyłoniono, zarząd powiatu konkurs unieważnił. Ostateczna decyzja, czy konkurs był ważny czy nie, należy do wojewody podlaskiego.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.