Kolejne pokazy wystawy „Kolory prawosławia: Polska”. Tym razem prezentację, przygotowaną przez pasjonatów fotografii z Białegostoku, przez letnie tygodnie mogą oglądać mieszkańcy Wilna, Helsinek, Sankt Petersburga i Moskwy. Uroczystym wernisażom w tych miejscach towarzyszył koncert chóru z Białegostoku i poczęstunek polskimi specjałami.