Warsztaty kuchni regionalnej, tworzenie rękodzieła, organizacja imprez sportowych, tworzenie grup działających na rzecz lokalnej społeczności. To tylko niektóre inicjatywy podejmowane przez mieszkańców podlaskich wsi. Dziś docenione i nagrodzone. Wszystko w ramach finału Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej.