Dziś powracamy do tematu teatru amatorskiego. Tradycja teatru stodolanego w naszym regionie sięga 110 lat. Pierwszy spektakl „Amerika pirtyje” (Ameryka w łaźni) wystawiono w 1907 r. we wsi Wiłkopedzie oraz w dworze Sejwy. Kiedy zbudowano w Puńsku skansen, zaczęto organizować Festiwale Teatrów Stodolanych. Taka impreza odbyła się również 9 lipca.